Onderzoek & Publicaties

ImageLarge-CentreDocu

De missie van la Maison de la Science is het uitvoeren van een onderzoeksprogramma. Het onderzoek dat wij willen uitvoeren en de publicaties die eruit voortvloeien, hebben betrekking op twee belangrijke aspecten: de collecties van het museum en de culturele bemiddeling.

Bovendien willen wij als museum van de Universiteit van Luik een opleidingscentrum zijn voor studenten, met name in de culturele bemiddeling en de museologie.

 

Onderzoek van de collecties

Het onderzoek van de collecties beoogt de studie en de verdieping van onze kennis van een bepaald erfgoed, namelijk dat van wetenschap en technologie, en de productiecontext ervan.

Artikel : Le goniomètre de Giuseppe Cesàro (in het Frans)

iconeDownload Publication - le goniomètre de Giuseppe Cesàro 

 

Onderzoek naar culturele bemiddeling

Het onderzoek naar culturele bemiddeling is gericht op het bestuderen van bemiddelingspraktijken, hun gebruik en hun effecten. Onderzoek naar culturele bemiddeling betekent dus ook het analyseren van de relaties met het publiek.

Poster : You have a date with the science under construction (in het Engels)

iconeDownload Poster - You have a date with the science under construction

Colloquium : Les musées universitaires & leurs publics 

iconeDownload Actes de colloque : Les musées universitaires et leurs publics

 

Projecten voor studenten

Als museum van de Universiteit van Luik wil la Maison de la Science zich profileren als een opleidingsplaats voor studenten (stages, proefschriften, diverse werken...).

Analyse van het publiek : Analyse du public familial de la Maison de la Science (in het Frans)

iconeDownload Analyse du public familial de la Maison de la Science 

Proefschrift: Entre pluralité d'appellations et pluralité de fonctions. Enquête auprès des "médiateurs culturels" de la Maison de la Science de Liège (in het Frans)

iconeDownload Entre pluralité d'appellations et pluralité de fonctions 

Proefschrift: L'escape game en tant que dispositif de médiation scientifique. Analyse à partir de l'expérience menée à la Maison de la Science (in het Frans)

iconeDownload L'escape game comme dispositif de médiation scientifique

Analyse van het publiek : Quels sont les effets et les influences du billet combiné sur le public familial de la Maison de la Science ? (in het Frans)

iconeDownload Quels sont les effets et les influences du billet combiné sur le public familial de la Maison de la Science ?

Deel deze pagina